,

GIF: when you call shotgun but your friend still runs for it

gif-when-you-call-shotgun-but-your-friend-still-runs-for-it

Leave a Reply